Bölgesel bir kalkınma modeli olan küme ve küme girişiminin, ulusal ve uluslararası alanda tanıtım ve gelişiminin sağlanmasında öncü rol üstlenmek, yerel rekabet gücü yaratmak ve başarıya giden yolda yenilikçilik kavramı çerçevesinde bir rekabet avantajı sağlayarak katma değer yaratan sürdürülebilir bir Küme olmak.

Küme aktörleri arasında sürdürülebilir bir İletişim, işbirliği ve koordinasyon sağlamak,ortak projeleri geliştirmek ve yürütmek,bölgesel ve ulusal çapta büyüme ve refah oluşmasına katkı sağlamak,uluslarararası işbirliği ağı ve platformlarda etkin bir şekilde yer alarak işletmelerin görünürlüğünü arttırmak ve pazar açılımını kolaylaştırmak, Küme üyeleri arasındaki bilgi alışverişini ve yenilikçi faaliyetleri destekleyerek yerel ve ulusal rekabet edebilirliği artırmak.

  • Güvenilirlik
  • Sosyal sorumluluk
  • Gelişimcilik
  • Öncülük
  • Yenilikçilik
  • Yaratıcılık
  • Sürdürülebilirlik

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.Bu yayının içeriğinden sadece Nihai Yararlanıcı sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği ve/ veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.