Kümelenme Nedir?

Kümelenme,belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektördeki değer zincirinde yer alan firmaların ve destekleyici kurumların ortak akıl ile belirledikleri hedeflere ulaşmak için yaptıkları sürdürülebilir örgütlü faaliyetlerdir.

Kümeler dağıtım kanallarına,ve üreticilere kadar uzanabilir. Üniversiteler,düşünce kuruluşları, mesleki eğitim kurumları, teknik destek sağlayan kamu kurumları, ambalaj üreticileri ve hatta bankalar ile özel kuruluşlar da iş kümelerinin aktörleri arasında yer alır.

Kümelenmenin temel özellikleri; yakınlık, ağ oluşturma, uzmanlaşma, paylaşma, rekabet öncesi işbirliğidir.Kümenin parçası olan işletme, tek başına hareket eden işletmelerden daha hızlı büyür, çünkü küme, işletmenin en iyi yaptığı işe odaklanmasını kolaylaştırır.

İyi bir kümelenme çalışması; firmaların üretebilme, satabilme ve yenileyebilme kabiliyetlerini artırırken aynı zamanda söz konusu kabiliyetleri artırıcı altyapı projelerinin de hayata geçmesini sağlar.Kümelenme projelerinin ilk basamağı, odaklanacak sektörün rekabetçilik düzeyinin belirlenmesidir. Bu aşama, sektörün güçlü ve zayıf yanlarının rekabet bağlamında ortaya konulmasını ve projenin gelecek aşamalarının nasıl şekilleneceğini de ortaya koyar.

Küme ne değildir?

Bir sanayi sitesi, bir OSB, bir bilim veya teknoloji parkı gibi oluşumlar ve yeni kurulan şirketler için bir kuluçka merkezi, bir serbest bölge, bir kaç firma arasındaki bir konsorsiyum, bir üretici kooperatifi, bir iş ağı, bir sektör veya zanaat veya meslek birliği küme değildir. Ancak bunların her biri bir küme içinde önemli bir unsur olabilir.

Kümelenmenin Faydaları Nelerdir?

  • Ölçek büyüdüğü için maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
  • İşgücü ve ürün kalitesi, verimlilik ve istihdamı artırır.
  • Araştırma Geliştirme, pazarlama ve finansal kaynaklara ulaşım gibi desteklerle kaynakların etkin kullanımını sağlar.
  • Yerel ortak gereksinim ve menfaatler için çalışılmasını sağlar.
  • Bölge ekonomisini güçlendirir.
  • Bölgeyi yeni yatırımlar için cazibe alanı haline getirir.
  • Üniversite- tarım- sanayi işbirliğini destekleyerek Araştırma-Geliştirme ve yenilik çalışmalarını güçlendirir.
  • Firmaların ihracat ve satışlarının artırılmasını sağlar.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.Bu yayının içeriğinden sadece Nihai Yararlanıcı sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği ve/ veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.