Maraş Biberi Kümelenme Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin ortaklaşa finanse ettiği, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen bir programdır.Genel hedefi, bölge halkının ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak olan projenin amacı, Maraş biber sektörünün bölgedeki rekabet gücünü artırmak olarak belirlenmiştir. Maraş Biberi Kümelenme Projesine, projenin ana faydalanıcısı olan Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yanı sıra, Kahramanmaraş Ticaret Borsası ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası da, ana paydaşlar olarak destek vermektedirler.
Fiilen 24 Nisan 2017 tarihinde start verilen projeyle birlikte; Maraş Biber Kümelenmesinin temelinin güçlendirilmesi,Küme Koordinasyon Biriminin kurulması ve Maraş Biberi Kümelenmesinin markalaşması ile Maraş Biberi Kümelenme formasyonunun iyileştirilmesi ve Bölgedeki biber işletmelerinin ortak kullanımı için Ortak bir Paketleme Tesisi ve Analiz Laboratuvarının devreye girmesi öngörülmektedir.

Maraş Biberi Kümelenme Projesi; çiftçileri, biber işletmelerini, bölgedeki sivil toplum örgütlerini, ilgili devlet kuruluşlarını, üniversite ve enstitüleri bir araya getirerek, değer zincirinde yer alan tüm aktörlerin katılımıyla araştırma geliştirme, sektörel tanıtım, destekleyici tesislerin kurulması gibi pek çok faaliyete öncülük etmeyi öngörmektedir. İşletmelerin ortak kullanımı için kurulacak olan analiz laboratuvarı ve paketleme tesisleri, proje kapsamında hayata geçirilecek ilk yatırımlar olarak öne çıkmaktadır. Maraş Biberi Kümelenme Projesi, biber üreten işletmelerin kapasitesini artıracak ve işbirliğini teşvik eden bir çatı kimliğinde faaliyet gösterecektir. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak kümelenmede yer alan her bir üyenin üretim maliyetlerinin düşmesi, pazarlama ve rekabet edebilirlikteki avantajlarını artırması hedeflenecektir. Kümelenme projesinin, aynı zamanda sektörün ihtiyacı olan finansman kaynaklarının yaratılması için, işletmelere yol gösterici bir misyonla çalışmalarını yürütmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda kümelenme inovatif fikirlerin hayata geçmesi için yol gösterici olacaktır.
Maraş Biberi Kümelenmesi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman illerini kapsayacak olup, projenin ve kümelenme inisiyatifinin paydaşları şu kişi ve kuruluşlardır:
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (sözleşme makamı)
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (sözleşme makamı)
 • Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (ana faydalanıcı)
 • Kahramanmaraş Ticaret Borsası (ana paydaş)
 • Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (ana paydaş)
 • Bölgedeki İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
 • Bölgedeki Ziraat Odaları
 • Diğer illerin Ticaret Borsaları
 • Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
 • Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü
 • Hedef bölgedeki Kalkınma Ajansları (İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı)
 • Hedef İllerin Valilikleri
 • Hedef İllerdeki KOSGEB Müdürlükleri
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatçılar Birliği (GAIB)
 • Hedef illerdeki Gümrük ve Ticaret İl Müdürlükleri
 • GAP – Bölge Kalkınma İdaresi
 • Hedef illerdeki Üniversiteler ve Meslek Yüksek Okulları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Kamu-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi ve destekleyici benzer etkinlikler.
 • Hedef İllerin Belediyeleri
 • Hedef İllerdeki KOBİ’ler/ İşletmeler
 • Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
 • Bölgedeki Teknoparklar
 • Kahramanmaraş Biberciler Derneği
 • Bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları

Rekabetçi Sektörler Programı Nedir?

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği anlaşması çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 900 milyon Avroluk bir bütçeyi projeler aracılığı ile kullandıran bir programdır. 2007 yılından bu yana yürütülen Program ile Türkiye'deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanıyor. Rekabetçi Sektörler Programı ile KOBİ'lerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretimin katma değerinin artırılması, finansa erişim ve turizm altyapısının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak aktarılıyor. Bu önemli yatırım programı, yüzlerce KOBİ ve işletmeye teknik altyapı, AR-GE, dış ticaret, pazarlama ve işletme yönetimi, lojistik ve depolama gibi alanlarda kendisini geliştirme ve bu sayede iş ve rekabet edebilme gücünü artırarak yeni pazarlara açılma şansı sağlayacak. Artan iş ve rekabet gücüyle, yaratılan yeni iş imkanlarıyla Programın hedef bölgelerinde ekonomik ve sosyal refahın da artırılması hedefleniyor. AB-Türkiye mali iş birliğinin yeni dönemi kapsamında, 2014-2020 yılları arasında hedef bölgesi tüm Türkiye olarak genişlemiş olan Rekabetçi Sektörler Programı, yenilikçilik ve AR-GE gibi alanları da destek kapsamına alarak kalkınma hamlelerini daha geniş bir coğrafyaya yaymayı planlıyor.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.Bu yayının içeriğinden sadece Nihai Yararlanıcı sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği ve/ veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.