Horeca kanalı Tanıtım Çalışmaları Tamamlandı

B.2.8 aktivitesi kapsamında, Maraş Biberinin Türkiye genelinde belirlenen HORECA sektörü oyuncuları ile çiğköfte ve sucuk üreticilerine tanıtılması, proje hakkında farkındalık yaratılması ve kanal bilgilerinin toplanması amacıyla Proje Bölgesi illeri olarak belirtilen Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa’nın yanı, HORECA sektörünün en yoğun olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Antalya illerinde otel, restoran, sucuk ve çiğ köfte üreticilerine ziyaretler yapılması kararlaştırılmıştır.  Bu kapsamda;  Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Konya, Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul’da bulunan 110 adet seçkin işletme ziyareti, uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Ürünün ve projenin tanıtılması amacıyla yapılan görüşmelerde aynı zamanda ziyaret edilen kurumların biber kullanımına ve projeye karşı olan tutumlarına yönelik bir saha araştırması da gerçekleştirilmiştir. Maraş biberi için önemli bir satış kanalı olan HORECA sektörünün tüketim alışkanlıklarını ve pazar ilişkilerini tespit etmeye yönelik olarak yapılan bu çalışmayla, Küme üyesi üreticilerin ve Maraş biberinin rekabet gücünü artıracak pazarlama stratejilerinin ve ilgili politikaların belirlenmesi için temel veri sağlanması amaçlanmıştır.

Ülkemizde, küreselleşmeyle beraber değişime uğrayan yaşam tarzının değişmesiyle gittikçe büyüyen HORECA sektörü her yıl genişlemekte ve değişmekte; bununla beraber tedarikçiler için yeni fırsatlar doğurmaktadır. Maraş Biberi Kümelenmesi Projesi kapsamında pazara sunulacak ürünlerin etkin şekilde pazarlanması için HORECA kanalının talep ve beklentileri analiz edilmesi büyük önem teşkil etmektedir.

Bu bakış açısı ile,  Maraş Biberi’nin HORECA kanallarına tanıtılması çalışmaları ve bu çalışmalar kapsamında elde edilen sektör bilgilerinin Projenin stratejik pazarlama planlaması için  önemli bir yapı taşı olacağı öngörülmektedir.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra  Küme üyesi üreticilerin ve Maraş biberinin rekabet gücünü artıracak pazarlama stratejilerinin belirlenmesine fayda sağlaması amacıyla bir HORECA kanal Rehberi hazırlanmıştır.Bu rehberin, elde edilen bulgular ışığında, Küme üyelerinin satış ve kanal açma çabalarında yol gösterici olacağı öngörülmektedir.

 

 

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.Bu yayının içeriğinden sadece Nihai Yararlanıcı sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği ve/ veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.