Analiz Laboratuvarı


Baharatlar, elde edildikleri bitkilerin yetiştirildiği ortamdan hasat ve satışına kadar geçen işlemler süresince önemli mikro-biyolojik, kimyasal ve duyusal değişimlere ve bozulmalara uğrayabilirler.  Baharatların elde edildiği bitkiler, pek çok bakteri ve mantar kaynağı olan toprak ve su ile temas halinde olduklarından doğal olarak mikroorganizmalar ile kontamine olabilirler. Gıda üretiminde kullanılan baharatların çoğu, küf sporları, mayalar ve bakterilerle farklı  derecelerde kontamine olmaktadır. Baharatın, özellikle sıcak ve nemli bölgelerde yetişmesi ve hasatının da hijyen kurallarına uyulmadan yapılması kontaminasyon riskini arttırmaktadır. Küf ve mayalar gıdalarda renk bozulmaları ile kötü tat ve koku oluşumuna neden olabilmektedir.

Gıda güvenliğini tehlikeye sokan bir durum, gıda zincirinin herhangi bir halkasında olabilir. Bu yüzden etkin bir kontrolün, gıda zinciri boyunca gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Gıda Güvenliği Sistemimizin önemli bir parçası olan gelişmiş analiz laboratuvarımız, üretim sürecinin tüm aşamalarında, tarladan paketlemeye kadar her aşamada yapılan düzenli testler ile ; ürün kalitesini garanti altına almaktadır.Laboratuvarda fiziksel,kimyasal ve kalıntı testlerinin yanı sıra küf,maya,toplam mezofil aerob sporlu bakteri,koliform, S. aureus vb. her türlü mikro biyolojik analiz yapılmakta ve üründeki kontaminasyon riski minimum düzeye indirilmektedir.Düzenli kontrol mekanizması Türk Gıda Kodeksine uygunluğu tam olarak sağlamaktadır.

Küme üyelerimize ait olan ve üzerinde Küme logosu bulunan bütün ürünlerimizi güvenle tüketebilirsiniz.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.Bu yayının içeriğinden sadece Nihai Yararlanıcı sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği ve/ veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.